Затворен јавни позив за јединице локалних самоуправа

за доделу бесповратних средстава за пилот спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања

Oдобрена бесповратна средства јединицама локалне самоуправе за спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања

Поводом Јавног позива за јединице локалних самоуправа за доделу бесповратних средстава за пилот спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања, који је расписан 3. октобра 2022. године, Министарство за рад,

Прочитај вест »

Главни циљ пројекта је јачање улоге локалних самоуправа у креирању иновативних решења у области локалне политике запошљавања заснованих на подацима и у складу са потребама локалног тржишта рада кроз развијање сарадње и партнерства са различитим актерима на  локалном нивоу.

Кључна пројектна интервенција јесте спровођење грант шеме за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа којом ће управљати Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Иновативна решења јединица локалних самоуправа je потребно да одговарају на препознате изазове на локалном тржишту рада и одговоре на потребе категорија теже запошљивих незапослених лица и друштвено осетљивих група у циљу подстицања запошљавања и побољшања њиховог положаја на тржишту рада.

 

Укупан буџет Пројекта је 613, 451 евра од чега је 550.000 евра предвиђено за грант шему за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа.

Пројекат

Пројекат „Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у пилотирању иновативних решења за запошљавање“ се реализује yз техничку и финансијску подршку  програмa „Миграције за развој IIIˮ који спроводи  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), а финансира немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој.

Очекивани резултати пројекта:

  1. Развијена су иновативна решења за запошљавање која су прилагођена потребама најугроженијих група и реализована кроз међусектроску и међу-институционалну сарадњу и партнерство различитих локалних актера
  2. Унапређен је положај циљне групе/крајњих корисника на тржишту рада
  3. Оснажени су капацитети јединица локалних самоуправа у области политике   запошљавања
  4. Развијен је предлог механизма за доделу бесповратних средстава од стране МРЗБСП

Кључни показатељи успеха пројекта:

  • Одабрано и финансирано 10 пројеката јединица локалних самоуправа
  • 500 незапослених је укључено у активности подржане Јавним позивом за доделу бесповратних средстава ка јединицама локалних самоуправа
  • 100 незапослених је економски оснажено кроз Јавни позив
  • Потписано је 10 споразума о међусекторској сарадњи
  • Креиране су препоруке и мапа пута за успостављање механизама за доделу бесповратних средстава у оквиру МРЗБСП